The Grove Design Hotel

თანამედროვე 4 ვარსკვლავიანი ბუტიკ-სასტუმრო თბილისში. სასტუმრო მოიცავს 39 ნომერს.

მიწოდებული მოწყობილობები:

  • Bittel სასტუმროს ტელეფონები
  • Valera თმის საშრობები

 მიწოდების თარიღი: 2017-2019 წ.

Close Menu
×
×

Cart

Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found