The Grove Design Hotel

თანამედროვე 4 ვარსკვლავიანი ბუტიკ-სასტუმრო თბილისში. სასტუმრო მოიცავს 39 ნომერს.

მიწოდებული მოწყობილობები:

  • Bittel სასტუმროს ტელეფონები
  • Valera თმის საშრობები

 მიწოდების თარიღი: 2017-2019 წ.

Close Menu
Coordinates of this location not found